0
2016

Δομινικανή Δημοκρατία: Διασύνδεση Φ/Β Σταθμών συνολικής ισχύος 2,74MWp

Η εταιρεία μας ανακοίνωσε σήμερα τη διασύνδεση δύο Φ/Β Σταθμών, συνολικής ισχύος 2,74MWp με το δίκτυο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι εν λόγω Σταθμοί υλοποιήθηκαν στις θέσεις Andres και Itabo, στην περιοχή Santo Domingo της Δομινικανής Δημοκρατίας. 


Δείτε επίσης